Help mee de veiligheid op Wevelgem-Zuid verhogen

In 2017 maakten wij werk van een verhoogde veiligheid binnen ons werkingsgebied door de oprichting van een buurtinformatie-netwerk, in nauwe samenwerking met de PZ Grensleie. Ons algemeen doel is om de sociale controle te versterken en een hogere bijdrage te leveren naar criminaliteitspreventie toe. Waakzaamheid en een verhoogd meldingsgedrag zijn immers van groot belang bij de aanpak van criminaliteit.

 

Hoe werkt zo’n buurtinformatie-netwerk (BIN)? En wat is het voordeel voor de aangesloten leden?

  • Bij elk voorval, dient de betrokken peroon de politie te verwittigen
    • Dringende oproepen: via noodnummer 101
    • Niet-dringende oproepen: via de wijkinspecteur Greet Windels (056 43 34 89 - 0473 88 70 10 - wijkwerking@pzgrensleie.be)
    • Laat hierbij aan de politie weten dat u aangesloten bent bij de BIN
  • De politie verwittigt (bij relevante feiten) op zijn beurt alle aangesloten leden van de BIN. Zij passen ook het BE-Alert systeem toe, dat elk lid in enkele minuten via sms, e-mail of telefoon op de hoogte brengt van een noodsituatie.

Met andere woorden: elk aangesloten lid is steeds en onmiddellijk op de hoogte van belangrijke informatie en feiten. Zo kunnen we samen sterker optreden tegen elk potentieel gevaar.

 

Verder geven wij u, in samenwerking met PZ Grensleie, de volgende tips mee:

  • Maak afspraken in uw bedrijf over noodzakelijke beveiligingsmaatregelen (organisatorisch/bouwkundig/elektronisch) en controleer ook regelmatig de opvolging hiervan.
  • Verwittig ook de politie onmiddellijk bij ieder abnormaal of verdacht gedrag in de omgeving: