BLeie maakt werk van een Buurtinformatienetwerk ism PZ Grensleie

Op de Algemene Vergadering van 26 januari hadden wij al aangekondigd dat we dit jaar werk maken van een verhoogde veiligheid binnen ons werkingsgebied door een nauwere samenwerking met de PZ Grensleie. We officialiseren ons bestaande netwerk, met als doel de sociale controle te versterken en een hogere bijdrage te leveren naar criminaliteitspreventie toe. Waakzaamheid en een verhoogd meldingsgedrag zijn immers van groot belang bij de aanpak van criminaliteit.

Heel wat van onze leden tekenden in voor deze BIN, zodat we bij de politiezone Grensleie de operationalisering ervan hebben kunnen aanvragen.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de stand van zaken. Eens de BIN operationeel is, ontvangt u meer informatie zodat u vertrouwd wordt met de werking ervan.

 

Bent u lid van onze vzw, maar nog niet aangesloten bij het netwerk?

Gelieve dan het huishoudelijk reglement PZ GRENSLEIE.DOC te ondertekenen, samen met de opgave van de contactgegevens voor uw bedrijf. Het ondertekende document mag verstuurd worden naar info@bleie.be.

Wij staan in voor de overhandiging van uw deelname aan de PZ Grensleie, zodat deze laatste uw bedrijf in het netwerk kan integreren.